Sted

Etterstad

Areal, M2

20000

Oppdragsgiver

Sporveien AS

År

2017 - Pågår

På oppdrag fra Sporveien AS utarbeidet Pir II Oslo AS våren 2018 en helhetsplan for T-banens driftsbase på Etterstad i Oslo. I helthetsplanen er dagens situasjon kartlagt og det er utformet styringsverktøy for fremtidige tiltak på basen.

Helhetsplanen baserer seg på analyser av eksisterende situasjon, tidligere utarbeidede rapporter for Etterstad base og en grundig brukerprosess. Anbefalt løsning for videre utvikling av basen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Sporveiens avdeling for utbygging og infrastruktur, produksjonsavdelingene på Etterstad base og Pir II.

På grunnlag av helhetsplanen ble det vinteren 2019 utarbeidet en mulighetsstudie som viser hvordan tomten og basen kan videreutvikles og bli en integrert del av byutviklingen på Bryn – Helsfyr. Studien viser hvordan området kan åpnes opp og tillate nye koblinger mellom Etterstad, Bryn og Helsfyr. Studien viser også hvordan driftsbasen kan forbli og området fortettes med boliger og næring på et lokk over basen.