Sted

Heimdal

Areal, M2

5600

Oppdragsgiver

Selvaag bolig

År

2015 - Pågår

Prosjektet, Heimdal Stasjon, ligger i Heimdal sentrum. Tomten befinner seg i et utviklingsområde som har fått navnet Heimdal Stasjonsby, ettersom det grenser til Heimdal Stasjon som er et av Trondheims største kollektivknutepunkt. Gjennom hele utviklingsområdet er det planlagt en nord-sørgående gang- og sykkelvei med beplantning og Heimdal Stasjonsby knytter seg på dette grøntdraget gjennom opparbeidede uteområder med parkarealer og lekeplasser.

Vest på tomten oppgraderes en jernbaneundergang som leder rett inn til Heimdal sentrum, og i bygg 3 som ligger nærmest undergangen, etableres det næringslokaler på bakkeplan.

De tre bygningene vil til sammen inneholde rundt 80 leiligheter.