Sted

Heimdal

Areal, M2

5600

Oppdragsgiver

Selvaag bolig

År

2015 - 2018

Grunnarbeidene på tomta etter nedlagte Norske Krydderprodukter på Heimdal tok til i januar i fjor. 16 måneder senere sto altså de tre blokkene – åtte, sju og fire etasjer høye – klare for innflytting.


Bare et gjerde og et par jernbanespor skiller boligfeltet Heimdal Stasjon fra jernbanestasjonen av samme navn, beliggende en mils vei sør Trondheim sentrum, og med en historie tilbake til 1864, da Trondhjem-Støren-banen ble åpnet. Ved siden av jernbanestasjonen ligger en bussholdeplass som i løpet av det nærmeste året skal bygges om til knutepunkt i Trondheims nye Metrobuss-system.

Prosjektet, Heimdal Stasjon, ligger i Heimdal sentrum. Tomten befinner seg i et utviklingsområde som har fått navnet Heimdal Stasjonsby, ettersom det grenser til Heimdal Stasjon som er et av Trondheims største kollektivknutepunkt. Gjennom hele utviklingsområdet er det en nord-sørgående gang- og sykkelvei med beplantning og Heimdal Stasjonsby knytter seg på dette grøntdraget gjennom opparbeidede uteområder med parkarealer og lekeplasser.

Vest på tomten oppgraderes en jernbaneundergang som leder rett inn til Heimdal sentrum, og i bygg 3 som ligger nærmest undergangen, etableres det næringslokaler på bakkeplan.

De tre bygningene vil til sammen inneholde rundt 80 leiligheter.