Sted

Lista

Areal, M2

200000

Oppdragsgiver

Hanangermona Grunneierlag

År

2012 - 2013

Hanangermona på Lista i Farsund kommune er et unikt område som grenser mot stranda og sandynene. Deler av området er plante- og dyrevernområdet og en del av et sanddynelandskap som strekker seg 42 km langs kysten. Området er et lappeteppe av smale teiger som strekker seg fra sjøen og innover, og sikret alle lik tilgang til tang og tare i havet og dyrket mark lenger inn. I dag er det bare deler av kulturlandskapet som holdes i hevd og grunneierne har gått sammen for å utvikle hele området til et turistmål. Mulighetsstudien tar for seg å skape et mangfold i typologier og program og vil danne grunnlag for en detaljregulering som igjen vil trekke til seg interesserte investorer og utviklere.

Prosjektet er gjort i samarbeid med Helen og Hard og Tyin tegnestue.