Sted

Trondheim

Areal, M2

950

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

År

2011 - 2013

Nye Haukåsen barnehage er en barnehage med fire avdelinger: To småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Storbarnsavdelingene vil drives som friluftsbarnehage, noe som vil si at barna tilbringer store deler av dagen og året ute, enten i nærområdet eller på tur.

Bygget har dekker og vegger av massivtre og en tydelig miljøprofil også med tanke på varmekilder og energiforbruk. Den kan skilte med passivhusstandard, energimerke A samt BREEAM-sertifisering (very good). For sistnevnte ble barnehagen omtalt som "Norges første BREEAM-barnehage" - www.bygg.no, 20.08.2013.