Sted

Trondheim

Areal, M2

1840

Oppdragsgiver

Læringsverkstedet AS

År

2012 - 2016

EKSTERN OMTALE

Læringsverkstedet

Barnehage for fem avdelinger / inntil 100 barn ved Markagrensen i Trondheim. Ny idrettsgarderobe / klubbhus for Vestbyen IL.

Felles utbygging etter riving av tidligere klubbhus ved Blyberget ved Hammersborg / Sverresborg. Barnehagens plassering utnytter tomtens ressurser maksimalt med hensyn til areal og solforhold. Hovedbygningen er plassert mot nord, med avdelinger på øvre plan 2 og administrasjon på nedre plan U.

Idrettslagets arealer er integrert under utomhus lekeareal på mellomnivå plan 1, orientert mot fotballbane. Sambruk barnehage – idrettslag av felles storstue ved arrangement.

Utformingen er basert på et tema av skråtak og åpninger i et spill med skiftende takt. Temaet bryter ned bygningens målestokk og henspiller delvis på temaet «borg» ut fra beliggenheten.Hovedmaterialer i konstruksjon og kledning er er tre og trebaserte materialer. Overdekket uteareal med transparente plater. Fasader med utvalgte fargesatte kontrastelementer.

Konseptutviklingen ble gjennomført parallelt med Trondheim kommunes regulering av Blyberget med tilhørende idrettsanlegg / ballflater.

Det ferdige tiltaket omfatter også baneutvidelse for Vestbyen IL , turstiforbindelse og skogslekeplass i nærområdet. Barnehage og idrettslag drives separat men deler tilgang til felles samlingssal.

Marka og naturen i nærområdet er barnehagens store fortrinn.

Barnehagen er organisert med avdelinger mot nord i tilknytning til temabaserte læringsverksteder - pedagogisk prosjektareal - mot sør.

Innegarderobene var i konseptfasen foreslått som utvidet fellesareal med læringsverkstedene, som ligger vis a vis men brukes på tvers av avdelingene. Læringsverkstedene ble etter byggherrens ønske utskilt som egne rom.

Adkomsten til avdelingene fordeles via innegarderobene som binder barnehagen sammen og leder til felles samlingssal.
Samlingssalen brukes også av idrettslaget til arrangement på kveldstid.

Det sentrale fellesarealet har innvendig stående panel av hvitlasert gran som gjensvar til mørkbeiset stående falspanel i fallende bredder.

Utforming og materialer utvendig er valgt for å stå i forhold i til omgivelsene, åsryggen og skogen i Blyberget og småhusbebyggelsen i nabolaget