Sted

Trondheim

Areal, M2

37000

Oppdragsgiver

Haakon VII’s gate 14 AS

År

2015 - Pågår

Pir II ble valgt til å utforme et nytt stort boligområde på Lade i Trondheim. Målsettingen i prosjektet er attraktive boliger i ulike størrelser, som utnytter tomtens potensiale. Ved å dimensjonere boligene og utearealene riktig blir det mulig å få en høy utnyttelse med attraktive boliger, private hager og store fellesområder i overgangen mot friområdet og Ladestien.

Tomten deler seg opp i 3 ulike bygningstypologier. Den urbane lavblokken utformes spesielt for å ta hensyn til mulighetene og utfordringene i Haakon VIIs gate. Vinkelhuset er bebyggelsen som fokuserer på indre rom, bygningsmiljø og definerte soner for opphold. Byvillaene fokuserer på å utnytte utsikten maksimalt. Samlet åpner bygningsstrukturen seg mot landskapet og fjorden og gir gode utsiktsforhold. Deler av bebyggelsen har særlig god utsikt mot blant annet Trondheimsfjorden, Frosta og Tautra.

Uterommene knytter seg til omkringliggende byrom og landskap ved hjelp av rekke gangforbindelser. Den grønne aksen som strekker seg diagonalt gjennom den nye bebyggelsen lager en bedre forbindelse mellom Haakon VIIs gate i vest og Leangen gård, kulturlandskapet og Ladestien i øst.

Servicefunksjoner og mindre næringslokaler får sentral og eksponert plassering på bakkeplan mot Haakon VIIs gate.