Sted

Eidsvoll

Areal, M2

1100

Oppdragsgiver

Eidsvoll kommune

År

2016 - 2019

10 + 4 boenheter tilrettelagt for mennesker med ulik grad av behov for oppfølging.

Tomten er preget av flotte trær og kupert berg i dagen, og innehar en rekke gode kvaliteter.

Prosjektet er lagt slik at små høydedrag og eksisterende vegetasjon på eiendommen bevares som en kvalitet i utearealene tilknyttet bygningen.

Administrasjonsdelen er lagt lavt i terrenget, mens boenhetene fremstår tydelig som egne boenheter i landskapet, og gir en følelse av tilhørighet og tilknytning for den enkelte bruker. Det er lagt vekt på bruk av naturlige materialer og «hjemlige» dimensjoner for underbygge følelsen av trygghet og identifikasjon.