Sted

Trondheim

Areal, M2

2000000

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

År

2016 - Pågår

Trondheim kommune har igangsatt prosjektutvikling av Granåsen helhetsplan. Området er på omlag 2 000 daa, og ligger sørvest på Byåsen i Trondheim.

Granåsen skal utvikles som hverdagsanlegg og som regionens toppidrettsanlegg for nordiske grener og skiskyting. Området skal også fungere som et utfartspunkt for markaturer og tilrettelegges for nærfriluftsliv året rundt. Utbyggingen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljøplaner.

Granåsen skal ha en tydelig identitet med et utrykk og opplevelse som gjør det attraktivt å besøke Granåsen som enkelt personer og familier til hverdags, men også for større folkemengder til små og store arrangement, både sommer og vinter. Et stramt grep for helhetlig utforming av landskap og bygg og anlegg vil være en suksessfaktor for Granåsen.

Det utarbeides derfor en helhetsplan for Granåsen for å sikre at alt henger sammen når delområdene over tid skal utvikles til et oppgradert hverdags- og mulig VM-anlegg.

Pir II har utviklet skisseprosjekt for bygg og anlegg som omfatter brukermedvirkningsprosess, analyse og programmering, en overordna landskaps- og utbyggingsplan, formingsveileder og miljøplan.

Oppdraget omfatter mobilitetsplanlegging med tilhørende infrastruktur for hverdag og store arrangementer.

Det er igangsatt detaljregulering av delområder for utbygging.

Pir II har ansvar for prosjekteringsgruppeledelse/ prosjektadministrasjon/oppdragsledelse.

Rådgivergruppen for Helhetsplan for Granåsen idrettsanlegg er i tillegg til Pir II, ÅF Engineering for teknisk rådgivning, tegn_3 for brukermedvirkning/programmering, Studio Akka for landskapsarkitektur, Jørgen Aass for logistikk og beredskap og Light Bureau for lyssetting.