Sted

Jessheim

Areal, M2

7300

Oppdragsgiver

Privat

År

2012

Prosjektet er et mulighetsstudie for boliger og består av tre bygninger i 3 - 7 etasjer. Det er lokalisert i randsonen av Jessheims sentrumskjerne og det åpnes her for tett bebyggelse. Bygningene ligger i enden av et høydedrag og har gode utsiktsforhold mot syd og vest. Hver av bygningene er organisert rundt en sentral trappekjerne med leiligheter rundt denne. På bakkeplan gir organiseringen varierte uterom og gang og siktlinjer på tvers av tomten.