Sted

Trondheim

Areal, M2

45000

Oppdragsgiver

Grilstad Marina AS

År

2015

I forslaget til et nytt boligområde på Grilstad Marina i Trondheimsfjorden utviklet Pir II et maritimt bomiljø med boliger og uteområder som kombinerte unike stedskvaliteter med en høy utnyttelse.

Ved å bruke bebyggelsen til å ramme inn fellesområder og sjøtun var det mulig å skape halvprivate utearealer for beboere og vindskjerm på vindfulle dager. Mot havet og kanaler i nord reiser derfor husveggene seg opp av vannet slik husene langs kanalene i Venezia eller Amsterdam gjør og gir beboerne tett kontakt med sjøen. I sør danner brygger med småbåter, sjøbad og «sjøhus» i småskala, inspirert av tradisjonell norsk kystarkitektur og sjøtun en spennende kaipromenade fra øst til vest.

Inne i kvartalet er uterommet delt i ulike soner med variert karakter, gressvoller med skjermede sittegroper , lekeplasser, broer over våtmark, speilende vanndammer, brygger, promenade og felles badeplasser.

Utearealene er en spesielt viktig del av konseptet; hus, kanaler og brygger er utgjør et helhetlig miljø som i sum gir boligområdet et hyggelig maritimt miljø. Uteområdene er planlagt med utgangpunkt i prinsippet om sonedeling i; - offentlig, halvoffentlig, halvprivat, privat. Alle boliger har en helt privat uteplass i form av balkong og/eller egen brygge som vender bort fra offentligheten.

Prosjektet har en variasjon i bygningstyper, boformer og uterom organisert som kvartalsstruktur, og som fullt utbygd utgjør 3 kvartaler. Kvartalene kan bygges trinnvis eller samtidig.