Sted

Trondheim

Areal, M2

54000

Oppdragsgiver

Statens vegvesen

År

2009 - 2012

Friområdet ligger ytterst mot fjorden og skaper en etterlengtet forbindelse mellom øst og vest.

Detaljert reguleringsplan for veg og friområde med sjøfront basert på 1.premie fra arkitektkonkurranse våren 2009 (med SLA, København). Prosjektering alle faser. Pir II har i denne prosessen vært prosjekteringsgruppeleder, reguleringsarkitekt og ansvarlig prosjekterende arkitekt.

Det ble gjennomført delutredninger vedrørende grunnforhold, trafikksikkerhet, sikkerhet i bruk, kriminalitetsforbygging, støy samt vær og vind.

Kompleksitet: Høye ambisjoner for universell utforming. Spesielt tilrettelagt for barn og unge. Kompleksitet knyttet til anlegg ved sjø.

Vinner av Landskapsarkitekturprisen 2016. Nominert til Vakre veiers pris 2016.