Sted

Eidsvoll

Areal, M2

995

Oppdragsgiver

Eidsvoll kommune

År

2016 - 2018

EKSTERN OMTALE

i-Bolig entreprenør

Prosjektet består av åtte nye omsorgsboliger samt arealer for personell. 4 omsorgsboliger er tilpasset multifunksjonshemmede som krever døgnoppfølging, mens de 4 resterende boligene er konvensjonelle omsorgsboliger.

Tomta ligger naturskjønt til nord for Råholt, i et område med boliger og skole. Tomten er preget av store flotte løvtrær, samt en høydeforskjell som gjør at man tydelig oppfatter to utendørs høydenivåer. Bygget er lagt slik at eksisterende naturkvaliteter og trær bevares. For å unngå følelse av en stor institusjon er bygget lagt på tvers av høydeforskjellen. Slik får man en avdeling på 1. etasje og en avdeling på 2. etasje – og dermed brytes størrelsen på bygget og «institusjonen» opp. Personalavdeling ligger mellom disse i to etasjer og er orientert slik at man har god oversikt over hva som foregår i de to etasjene.

I utformingen er det lagt vekt på bruk av naturlige materialer og «hjemlige» dimensjoner. Hver boenhet trer tydelig fram i uttrykket - dette reduserer skalaen og skaper en følelse rekkehus.

i-Bolig AS har vært totalentrepenør.