Sted

Bærum

Areal, M2

52500

Oppdragsgiver

Bærum kommune

År

2016 - Pågår

En utradisjonell gravplass i naturskjønne omgivelser skal etableres sentralt på Lilleøya på sydvestpissen av Fornebulandet.

Lilleøya er et velbrukt friluftsområde, og ny gravplass grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Innad på tomten skal den fredete arten dragehodeglansbille og åpen grunnlendt kalkmark ivaretas. Reguleringen stiller strenge krav til miljø og naturvern. Et bærende element i konseptet er å etablere en mur av betong mot nord. Muren skjermer mot støyende akitivitet fra marinaen, gir rom for ro og ettertanke inne på gravplassen og fremhever det myke kulturlandskapet. Vegetasjon i presise sirkler danner intime minnelunder og en variert vandring for turgåere og besøkende til gravplassen. Det legges opp til ca 15.000 graver (hvorav 85% urnegraver), driftsgård med kontor, klokketårn og kontemplasjonsrom. Oppdraget er utført i samarbeid med Agraff arkitektur og Cowi AS, på oppdrag fra Bærum kommune.

Muren er et samarbeid med kunstneren Edith Lundebrekke som har gjort en kunstnerisk bearbeidelse av muren.