Sted

Trondheim

Areal, M2

118000

Oppdragsgiver

Trondheim kommune m.fl.

År

1994 - Pågår

BYUTVIKLING AV TRONDHEIMS HAVN

Brattørkaia, moloen, Fosenkaia og Trondheim sentralstasjon blir bundet sammen av samlende design, prisvinnende arkitektur og gode uterom. Pir II har vært en viktig aktør i utviklingen av området der Trondheim by møter fjorden.

Brattøra er blant de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim. Bydelen vil når den står ferdig være regionens viktigste knutepunkt for kollektivtrafikk samtidig som den vil huse et betydelig antall kunnskapsarbeidsplasser, hotell og opplevelsesnæring.

Pir II har siden 1994 og fram til i dag vært en aktiv medspiller i transformasjonen av området. Oppdragene har variert fra mulighetsstudier via plan- og designkonkurranser, visualisering, konsekvensutredning, utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan til prosjektering av bygninger, byrom og infrastruktur (fra skisseprosjekter t.o.m. gjennomføring). Pir II har gjennom alle disse prosjektene forholdt seg til ulike oppdragsgivere og prosjekter med ulike kompleksiteter, men hele tiden med et overordnet mål om å utvikle en ny velfungerende urbanitet og identitet. Brattøra er et transformasjonsområde med tung infrastruktur der Pir II har fungert som en strategisk rådgiver både for det offentlige og de private aktørene i området.

Organisering:

Bak planforslaget står Entra Eiendom, ROM Eiendomsutvikling/NSB Eiendom, Jernbaneverket, Trondheim Bussterminal, Trondheim Parkering, Trondheim Havn og Trondheim Kommune.