Sted

Gran kommune

Areal, M2

125000

Oppdragsgiver

Gran kommune

År

2016 - Pågår

Brandbu ligger i krysningspunktet mellom den gamle bergenske hovedveg og Pilgrimsleden, og har lang historie som handelssted. Stedet rammes regelmessig av flom, og NVE har laget en plan for flomsikring for å unngå de store ødeleggelsene som en forventet 200-årsflom vil skape.

Pir II har utformet flomsikringstiltak, offentlige rom og torg med utgangspunkt i NVEs planer. Arbeidet startet med mulighetsstudier for ny stedsutvikling, som videre ble hjemlet i en områdeplan.

Samarbeidspartnere: VSO og Naturrestaurering AS