Sted

Kløfta

Areal, M2

90000

Oppdragsgiver

Ullensaker kommune

År

2013 - 2019

Ambisjonen var å skape en leken og upretensiøs park som alle på Kløfta velger å gå til og bruke på fritiden, og som kobler sammen nærliggende skolers og barnehagers uteområde.

I bunn av Bakkedalen etableres en tydelig aktivitetsakse som knytter parken sammen fra nord til sør, samtidig som den binder sammen idrettsbaner, møteplasser og uorganisert lek. Aksen varierer i bredde fra 3 meter til 10 meter, fra en enkel gang- sykkelvei til rom for benker, grillplasser, pergolaer, parkour og frodig regnbed. Parkanlegget inneholder bla. tre kunstgressbaner, multiidrettsanlegg, tennis- og sandvolleyballbaner, lekeplasser og joggestier. Et driftsbygg med kiosk og toaletter ligger sentralt plassert ved fotballbanene.

Pir II har gjennomført skisseprosjekt og forprosjekt. Detaljprosjekt er ikke utført av Pir II. Nordby Maskin har vært entreprenør. Parken åpnet i august 2019.