Sted

Båtsfjord

Oppdragsgiver

Båtsfjord kommune

År

2009 - 2011

Sentrumsutvikling, 1.premie arkitektkonkurranse

Nye Båtsfjord torg søker å forbinde byens detaljhandel i sentrum med havet og promenadens rekreative forløp. Torget er et aktivt sted, som med sin fleksible åpne flate kan benyttes til en lang rekke forskjellige begivenheter, f.eks 17.mai-taler og byfester. Det blir et gjennkjennelig og naturlig anker i byen.

Med sin unike historie, utforming og plassering ut mot vannet, vil Båtsfjord torg og promenaden by på opplevelser som ikke fås mange andre steder i verden: naturen og havet i møte med varierte aktiviteter. Mot øst griper torget fast i byen ved at det strekker seg helt ut til de omkrigliggende husfasadene. Mot vest - ut mot havnen - skaper det nye torget en bedre kontakt med havet. En stor trapp går ned og gir folk adgang til vannet, mens en trestruktur strekker seg hele veien fra hovedgaten, over torget og ut i havet. Trestrukturen fungerer som en ryggrad i byrommet og danner base for mindre trepaviljonger med offentlig toalett, paviljongscene, lekeplass og mulighet for bodsalg og salg fra båt. Paviljongens utforming sender en hilsen til de til de særegne seihesjene, som representanter for det tradisjonelle fiskeriet i Båtsfjord.