Sted

Ask

Areal, M2

90000

Oppdragsgiver

Gjerdrum kommune

År

2015

EKSTERN OMTALE

Gjerdrum kommune

Konseptutvikling

Gjerdrum kommune ønsker innspill til hvordan tettstedet Ask skal utvikles for å bli et velfungerende bygdesenter for Gjerdrum gjennom konseptet "Utvikling av Ask sentrum".

Konseptet "Ask sentrum" viser hvordan sentrum kan omformes til en ny kvartalsstruktur med utgangspunkt i å beholde landsbypreget. Kvartalene gis en tydelig, men variert karakter med forhager i boliggatene. Det etableres flere offentlige uterom i kvartalene. Loopen - en tilgjengelig gangvei - etableres gjennom den nye kvartalsstrukturen og skaper mange mulige forbindelser til sentrum, turveg og øvrig bebyggelse på andre siden av fylkesveg 120. Fylkesveg 120 etableres på myke trafikanters premisser med brede sykkelveger og fortau.

Veileder Ask sentrum tar utgangspunkt i bestemmelsene fra områdeplanen for Ask og utdyper disse med tanke på konseptet for Ask sentrum, for så å ende opp med et sett med regler for å oppnå målene i konseptet.