Sted

Trondheim

Areal, M2

13000

Oppdragsgiver

Sorgenfri utbygging AS

År

2010 - 2014

Detaljregulering for bolig og næring/tjenesteyting

Sorgenfriveien 18 er en del av et større byomformingsområdet i Trondheim. Tomten må håndtere overgangen i skala og utnyttelse, fra eksisterende småhusområder til en ny bymessig struktur, da den grenser direkte mot eiendommer med eksisterende boligbebyggelse som skal beholdes. Reguleringsplanen legger til rette for 213 % BRA på netto byggbar tomt.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling mot en fremtidig bystruktur og det er planlagt for ca. 14650 BRA bolig og forretningsvirksomhet på plan 1 med henvendelse ut mot gata.

Felles utearealer for bolig ligger skjermet for trafikkstøy fra Sorgenfriveien i vest. Utearealene ligger på et nivå høyere med direkte universelt utformet adkomst fra gateplan via et stort byrom. Detaljreguleringen omfattes av 3 plankart, på, over og under grunnen.

  • Prosjekt ligger i en raskt voksende bydel. Her er det lys og luft til alle.