Sted

Trondheim

Areal, M2

7150

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

År

2014 - 2018

EKSTERN OMTALE

Bygg.no - Nye Helsevakta

Ny Helsevakt skal sikre gode tjenester når det oppstår uplanlagte behov for helse- og velferdstjenester, hele døgnet, hele året. De akutte helsetjenestene er et interkommunalt samarbeid mellomTrondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.

Nytt bygg for Helsevakta ligger som en del av og innordner seg bystrukturen rundt St. Olavs hospital. Bygget har fått sitt særegne uttrykk ved en framskutt legevaktetasje, som annonserer plasseringen og understreker betydningen av Helsevaktas funksjoner. Kunstnerisk utsmykning er med på å synliggjøre byggets hovedinngang og markere byggets hovedkommunikasjon.

Skisseprosjekt er utarbeidet parallelt med detaljregulering av eiendommen. Helsevakta etableres i forlengelse av Øya helsehus og med felles øvre etasjer. Forprosjekt og tilbudsgrunnlag for totalentreprise er utarbeidet med utgangspunkt i skisseprosjekt og godkjent reguleringsplan, og er utviklet i tett dialog med brukerrepresentanter for legevakt, trygghetspatrulje, vaktsentral og Øya helsehus.

Prosjektet inneholder 35 korttids sykehjemsplasser.