Sted

Trondheim

Areal, M2

6900

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

År

2014 - 2018

EKSTERN OMTALE

Bygg.no - Nye Helsevakta

Ny Helsevakt skal sikre gode tjenester når det oppstår uplanlagte behov for helse- og velferdstjenester, hele døgnet, hele året. De akutte helsetjenestene er et interkommunalt samarbeid mellomTrondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.

Prosjektet inneholder 35 korttidsplasser.

Nytt bygg for Helsevakta ligger som en del av og innordner seg bystrukturen rundt St. Olavs hospital. Bygget har fått sitt særegne uttrykk ved en framskutt legevaktetasje, som annonserer plasseringen og understreker betydningen av Helsevaktas funksjoner.

Forprosjekt og tilbudsgrunnlag er utarbeidet med utgangspunkt i skisseprosjekt og godkjent reguleringsplan, og er utviklet i tett dialog med brukerrepresentanter for legevakt, trygghetspatrulje, vaktsentral og Øya helsehus. Prosjektet inneholder korttids sykehjemplasser. Arbeidet er utført i samarbeid med rådgivere tekniske fag fra Norconsult.