Sted

Åfjord

Areal, M2

7200

Oppdragsgiver

Åfjord kommune

År

2018 - Pågår

Vinnerforslag om nytt kulturhus og badeanlegg i Årnes

Pir II jobber med prosjekteringen av nytt kulturhus og badeanlegg i Åfjord kommune i samarbeid med NUNO arkitektur AS, etter å ha vunnet 1. premie i en invitert idékonkurranse. Et senere (2019) vedtak inkluderer ny videregående skole for Åfjord med yrkesfag og studiespesialisering i det samme bygningskomplekset.


Aktivitetshuset ligger sentralt plassert i tilknytning til Rådhuset i Årnes, og blir et av de viktigste knutepunktene og mest sentrale møtestedene i Åfjord. Bygget og uteanlegget skal fylle en viktig rolle som felles møteplass og skal være et hverdagshus for alle i hele Ytre Fosen-regionen, og inneholder i hovedsak: kulturhusdel med bibliotek, konsert-/teatersal, kino, kulturskole, fritidsklubb, kafé/restaurant, frivilligsentralen, newtonrom, kunstverksted og administrasjon, og badeanlegg med 25m treningsbasseng, 12,5m opplæringsbasseng, stupetårn, vannsklie, utendørs varmekulp, badstue og garderober etc. Uteanlegget rommer bl.a. aktivitetspark og uteservering. Underetasjen har parkering, personalgarderober, div. leger og tekniske anlegg.

Aktivitetshuset skal tilhøre alle, oppleves nært og velkomment og ha en særpreget arkitektur som gir bybildet et løft. Med de mange funksjonene er Aktivitetshuset et stort bygg. Grepet med å stykke det opp i flere volumer gjør at man unngår ett stort bygningsvolum som «sprenger» skalaen i forhold til omkringliggende bebyggelse.

Det er lagt stor vekt på farger, materialitet og variasjon i fasadene, og oppdelingen av de ulike volumene forsterkes ved at hvert volum har sitt materiale, som også antyder noe av aktiviteten innenfor.


Miljøambisjoner: Passivhusstandard (bygning), arealeffektivitet og høy grad av sambruk mellom aktivitetshusdelen og den videregående skolen.

Det ble i 2020 utarbeidet et skisse-/forprosjekt for samlokalisering av aktivitetshuset og ny videregående skole i Åfjord. Skolen på ca 3500m2 ligger i forlengelsen av aktivitetshuset. Åfjord videregående skole er en skole med ca 160 elever med hovedvekt på yrkesfag. Det er planlagt utstrakt sambruk av arealene i aktivitetshuset. Framdrift for bygging av skole er ca 1 år forskjøvet i forhold til framdrift for aktivitetshuset.