Publisert 25.01.2022

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING

Pir II vil varsle om at vi starter arbeid med reguleringsplan for Lektor Musums gate 15, iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Boligen og snekkerverkstedet i Lektor Musums gate 15 har verneverdi og er flyttet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Uthusene er i dårlig forfatning og skal rives.

Pir II jobber nå med et boligprosjekt med ca. 12 leiligheter på eiendommen. Leilighetene er fordelt i flere sammenkoblede bygninger i 2-3 etasjer. Parkering planlegges i en fellesgarasje i førsteetasje mot nordøst, med innkjøring via gangveg i sør.

Det er eiendomsselskapet Lektor Musums gate 15 AS som er forslagsstiller, og Pir II AS er fagkyndig reguleringsarkitekt.

INNSPILL OG MERKNADER

For mer info, kontakt Pir II på tlf 73 98 40 80. Innspill sendes til firmapost@pir2.no eller per post til Pir II AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim, innen mandag 21. februar 2022.

DOKUMENTER FOR NEDLASTING (PDF)

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ