Publisert 22.04.2020

Det inviteres med dette til å komme med innspill til reguleringsplanen for Jarlheimsletta.

Området ligger mellom Nyhavna, Lilleby og E.C. Dahls bryggeri som vist i kartet nedenfor. Hensikten er å utvikle eiendommen til et bymessig og attraktivt boligområde med barnehage og innslag av forretninger og tjenesteyting.

Pir II AS utarbeider planen på vegne av Jarlheimsletta AS. Jarlheimsletta AS består av flere grunneiere, hvorav OBOS og DORA er hovedeiere. OBOS har ansvaret for prosjektutviklingen.

Utbyggingen forventes å pågå etappevis over flere år, og vil skje parallelt med tilsvarende utbygging i tilgrensende områder.

Hva mener du er viktig for Jarlheimsletta?

Vi søker deg som er nysgjerrig og interessert i hva som skjer i Trondheim, og i utviklingen av bydelen Nyhavna/Jarlheimsletta/Reina/Lilleby. Dette er et område under utvikling med lang tidshorisont, og det er derfor viktig å kartlegge behovene og planlegge godt for tiden fremover.

Vi ønsker innspill fra deg slik at dette kan bli et innholdsrikt og attraktivt sted, et hyggelig område å bo, jobbe og oppholde seg i. Vi ønsker også informasjon om hvilke behov eller utfordringer området har i dag, og hvilke muligheter du mener Jarlheimsletta har for videre utvikling.

Vi ønsker innspill fra deg enten du er nabo, fremtidig beboer, næringsaktør, småbarnsfamilie, ungdom, eldre, frivillig organisasjon eller generelt interessert.

Av hensyn til GDPR ber vi deg om å legge igjen kontaktinformasjon dersom du ønsker å få mer informasjon om prosjektet når planen legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget vil iht. planlagt fremdrift bli lagt ut til offentlig høring i januar/februar 2021.

Innspill til planen kan sendes på e-post til firmapost@pir2.no eller når planen legges ut til offentlig høring.