Publisert 05.11.2019
av Pir II

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-9 varsles det om arbeid med detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for deler av gnr/bnr 187/6, 7 og 8 og 187/73 med flere i Trondheim kommune. Planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Trondheim kommune ved Eierskapsenheten er tiltakshaver og Pir II AS er forslagsstiller.

Granåsen skal utvikles til et komplett moderne idrettsanlegg og utfartssområde. Området eies av Trondheim kommune og NHP Eiendom. Granåsen idrettspark blir inngangsporten til Granåsen idrettsanlegg og planlegges med haller for ulike idretter, logistikkområde for store arrangement og andre fasiliteter for idretten som kontor, konferanse og overnatting, inkludert for et VM-arrangement i nordiske grener. Planlagte tiltak er i tråd med gjeldende områdeplan.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte for naboer og andre som er interessert i planarbeidet, tirsdag 19. november, kl. 19:30-21:00 i Toppidrettssenteret i Granåsen, Smistadvegen 11, konferanserom i 3. etg.

Innspill sendes til firmapost@pir2.no eller per post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim, innen 17. desember 2019.

Varslingsbrev-oppstart-Granåsen-idrettspark.pdf

Planprogram-Granåsen-idrettspark-TIL-HØRING.pdf