Publisert 26.08.2019

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering. Planområdet er Risvollan senter i Trondheim, avgrenset av Blaklivegen og Marie Sørdals veg i sør og øst, og Risvollan Borettslag i nordvest. Det er NHP Eiendom, RENH Risvollan, Ingeborg Aas vei 4 Eiendom AS og Trondheim kommune som samarbeider om et felles planforslag. Pir II er reguleringsarkitekt.

Reguleringsplanen skal vise mulig utbygging av boliger, forretningslokaler, torg/allmenning og uterom for nye boliger. Nord for parkeringsplassen planlegges ny barnehage og nærmiljøanlegg for lek og aktivitet. I tillegg planlegges oppgradering av alle atkomster innenfor planområdet for gående, syklende, parkering, varelevering og henting-bringing for barnehagen.

Kontakt Pir II på tlf 73 98 40 80. Innspill sendes til firmapost@pir2.no eller per post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim, innen mandag 23. september 2019.

DOKUMENTER FOR NEDLASTING (PDF)

190826-Varslingsbrev