Publisert 28.05.2019

Landskapsarkitekt og interiørarkitekt til Pir II

Pir II er et velrennomert norsk arkitektkontor, etablert i 1994, med kontorer i Trondheim og Oslo. Vi har mer enn 50 medarbeidere og leverer alle typer arkitekttjenester: Prosjektering av bygg, interiører og landskap, miljø- og energirådgivning, prosjekteringsledelse, programmering, by- og stedsutvikling, arealplanlegging osv.

Gjennom 25 år har Pir II markert seg som et nyskapende kontor som har levert prosjekter med velfungerende, identitetssterke og ofte overraskende løsninger. Vi inspireres av å skape merverdi for våre oppdragsgivere og av det samfunnsansvaret som følger et hvert arkitektoppdrag.

Pir II i Trondheim har i dag 3 interiørarkitekter og 20 arkitekter og planleggere. Vi ønsker nå å utvide interiørsatsingen og å innlemme landskapsfaglig kompetanse på vårt kontor i Trondheim. Vi søker derfor medarbeidere med høy fag- og miljøkompetanse, engasjement og samarbeidsevne.

Engasjert og selvstendig landskapsarkitekt

Pir II satser nå på et større og bredere miljø med landskapsarkitekter i Trondheim, i nært samarbeid med våre 7 landskapsarkitekter i Oslo. Vi søker å binde sammen stedlige kvaliteter og det bygde i våre prosjekter. Pir II landskapsarkitekter jobber med et vidt spekter av prosjekter i samarbeid med andre fag og andre kontorer.

Vi søker engasjert landskapsarkitekt som kan bidra til å bygge opp Pir II sin landskapssatsning i Trondheim, har evne til å jobbe selvstendig, til å være involvert i flere prosjekter samtidig og som er grundig og løsningsorientert.

Engasjert interiørarkitekt med erfaring

Pir II søker erfaren interiørarkitekt med stort engasjement for faget og ønske om å være med i videreutviklingen av Pir IIs interiørsatsing. Vi i Pir II har en tverrfaglig tilnærming til våre prosjekter, hvor vi samarbeider tett med våre egne arkitekter og sammen med andre kontorer og faggrupper.

Vi søker deg som har evne til å jobbe både selvstendig og i team med gjennomføring av prosjekter fra konseptfase til ferdig resultat, har god formgivningsevne og erfaring med offentlige prosjekter som skoler, barnehager og helse.

Kontakt oss
Dersom dette er aktuelt for deg, send en skriftlig søknad med CV og utvalgte prosjekter og referanser.
Søknad sendes firmapost@pir2.no så snart som mulig, senest innen 14. juni 2019.

Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Tidligere erfaring og prosjektansvar vil bli vektlagt.
Vi prosjekterer hovedsakelig i ArchiCad og Civil 3D (landskap).

Ta gjerne kontakt med: Inger Johanne Rushfeldt (daglig leder), tlf. 464 47 913, eller Christine Gjermo (landskap), tlf. 971 99 714, for å høre mer om stillingene. Tiltredelse og betingelser etter nærmere avtale.