Publisert 17.08.2018

VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM

Det varsles med dette om oppstart av privat reguleringsplan for «Jarlheimsletta».

Området ligger mellom Nyhavna, Lilleby og E.C.Dahls bryggeri og er vist i kartet over. Pir II AS utarbeider planen på vegne av Stiklestadveien Eiendom AS.

Hensikten er å utvikle eiendommen til et bymessig boligområde med innslag av for-retninger og tjenesteyting.

Det er laget et forslag til planprogram for planarbeidet. Det legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

ÅPENT MØTE

Det ønskes velkommen til informasjonsmøte om planen mandag 27. august kl. 18:00 i kantina i Strandveien 43.

INNSPILL OG MERKNADER

Innspill og merknader til reguleringsplanen og/ eller planprogrammet bes sendt innen 1. oktober til firmapost@pir2.no. Merk sendingen "Planarbeid Jarlheimsletta".

DOKUMENTER FOR NEDLASTING (PDF)

- Planprogram
- Vedlegg til planprogram
- Presentasjon fra åpent møte 27. august 2018
- Referat fra åpent møte 27. august 2018