Publisert 08.08.2018

Pir II har i vår levert skisseprosjekt og reguleringsplan for Brynseng torgbygg sammen med COWI. Oppdragsgiver er Sporveien AS og Eiendoms- og byfornyelsesetaten Oslo kommune (EBY).

Nettavisen.no / Estate nyheter har laget en artikkel om bygget. Utdrag fra artikkelen:

--

Estate Nyheter omtalte i fjor sommer planene for Brynseng T-banestasjon i Oslo. Nå har COWI AS sendt inn komplett planmateriale for prosjektet til Plan- og bygningsetaten (PBE) på vegne av Sporveien AS.

Der foreslås det at torgbygget over T-banestasjonen får et bruksareal på 12.550 kvadratmeter. Kontor utgjør hovedtyngden med et areal på 6.650 kvadratmeter, mens estimert areal for utadrettet virksomhet er på 2.550 kvadratmeter.

I tillegg kommer et bruksareal for boliger på 3.350 kvadratmeter. Det tilsvarer 30 leiligheter.

Fordeling av leiligheter følger Oslo kommunes leilighetsnorm for indre by. Det sikres felles uteoppholdsareal for boligene på takterrasse i 15. etasje. Leilighetene ligger fra 10.etasje og oppover, og får gode lys og utsiktsforhold. Høyden skjermer boligene mot luftforurensning.

Trykk her for å lese hele artikkelen hos Nettavisen.no