Publisert 04.07.2017
av Silje Wendelborg Fremo

Ivar Lykkes veg 1 Quality Hotel Panorama

>> Last ned varslingsbrev og planavgrensning her

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om arbeid med detaljreguleringsplan for eiendom Ivar Lykkes veg 1, gnr/bnr 323/945, 323/1932 og 323/2300 med flere, Trondheim kommune. Forslagstiller er AF Consult AS, på vegne av Quality Hotel Panorama. Pir II er reguleringsarkitekt og utarbeider planmaterialet.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å lage en plan for utvidelse av hotellet med et nybygg for hotell, et nytt høyhus, og en utvidelse av konferansedelen i to til tre etasjer. Den nye bebyggelsen planlegges rett vest for dagens hotell. For ytterligere informasjon, kontakt Pir II på tlf 73 98 40 80 eller på epost til firmapost@pir2.no

Innspill og merknader sendes firmapost@pir2.no eller med post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim, innen fredag 25. august 2017.