Publisert 17.02.2016

Vi har fått rammeavtale med Rom Eiendom!

Rom Eiendom eier og utvikler eiendommer på og ved knutepunkter i Norges byer og tettsteder, og langs alle jernbanetraséene. Samferdselprosjekter og knutepunktsutvikling er blant Pir IIs spesialområder, så dette ser vi frem til! Illustrasjonen (MIR) viser Pir IIs vinnerforslag i arkitektkonkurransen for ny overgang ved Jessheim stasjon.