Publisert 26.11.2015
av Ola Hoem

Bystyret i Trondheim vedtok 19. november reguleringsplan for Holtermanns veg 1-13. Planen er utarbeidet av Pir II for Entra eiendom. Planen fokuserer på gode urbane kvaliteter med solfylte plassrom, en mangfoldig og variert bebyggelsesstruktur og høy utnyttelse.

Planen åpner for kontor, høyskole og universitet og legger dermed til rette for fremtidig universitetsbebyggelse på tomta. Planområdet ligger ved et av Trondheims viktigste kollektivknutepunkt, og har gode gang- og sykkelforbindelser til hele byen. Vedtatt plan åpner for en høyere utnyttelse av planområdet enn tidligere plan for tomta, og bystyret fremhevet særlig klimahensyn som en viktig faktor for at det er ønskelig med en høy utnyttelse i planområdet.

Les mer i Adresseavisa.