Publisert 28.05.2015

Det ble i dag kunngjort av Trondheim kommunes byggeskikkpris 2015 går til to parter:

Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet
ved Pir II AS, Statens vegvesen og SLA, og til:

Havstein kirkegård
ved Agraff AS, Norconsult AS og Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Juryen om årets pris

Byen vår vokser og den skal vokse innover, ikke utover.

For at vi skal kunne fortette byen og samtidig beholde dens kvaliteter, må vi ta vare på eksisterende byrom og skape nye. Byrommene er fellesskapets rom.

Vi trenger byrom som er tilrettelagt for aktivitet og byrom som tilbyr stillhet. Vi trenger mangfoldige fellesrom som kan tilby alle de opplevelsene man ellers må ut av byen for å finne. Noen byrom må tilby møter med natur.

Årets byggeskikkpris er en honnør til det gode byrommet og de aktører som står bak.

Utdrag fra juryens begrunnelse

"… et byrom utformet med mye kvalitet og kreativitet har gitt en stor verdi til byens befolkning. Området har blitt en suksess og blir mye benyttet, både som transportetappe og til rekreasjon."

"Sjøbadet har blitt et spennende og inspirerende sted, som med sin arkitektur forteller at her kan du søke ly etter å ha vært uti den kalde fjorden i all slags vær."

"… Svingbrua med sitt lette og originale rekkverk, og store knekte flate, har blitt en forlengelse av friområdet. Brua har dermed knyttet seg sammen med landområdene på begge sider til en arkitektonisk helhet."

Les mer om byggeskikksprisen på nettsidene til Trondheim kommune.