Publisert 10.09.2015

Pir II vant parallelloppdrag om utvikling av Haakon VIIs gate 14 i Trondheim. Eiendommen på 37 dekar skal utvikles til en kombinasjon av bolig, næring og tjenester.

Juryens bedømmelse fremhevet at Pir IIs forslag gav boligområdet en klar egenart og identitet. Juryen mente forslaget skilte seg ut med gode analyser av byform og landskap og at det presenterte klare hovedgrep. Juryen berømmet Pir II for spennende byform og struktur som utnytter områdets potensial med tanke på utsikt, sol og gode uterom. Forslaget viste ifølge juryen gode romlige kvaliteter i uterommene på tross av svært effektiv arealutnyttelse.

Eiendommen Haakon VIIs gate 14 eies av Koteng Bolig AS, Utstillingsplassen Eiendom AS, Jenssen & Co AS og OBOS Nye Hjem Nidaros AS, og benyttes i dag til lager og logistikkvirksomhet for Forsvaret. All eksisterende bebyggelse på eiendommen planlegges revet og erstattet av ny bebyggelse.