Publisert 17.06.2015

Pir II har sammen med Vibo Entreprenør utformet forslag til ny gangbro over Surna. Dett er en del av kommunens «kul-tur-sti»-prosjekt. Kulturstiprosjektet er en kombinert tur og -kultursti som skal knytte bygda tettere sammen både fysisk og mentalt, og samtidig bidra til økt kunnskap om bygdas natur, kultur og historie.

Pir II og Vibos konkurranseforslag «arcum connectum» har buede limtredragere som bærende konstruksjon og dominerende uttrykk.