Publisert 06.10.2015

Christine Gjermo er fra i høst 2015 ansatt som Professor II ved institutt for Byforming og planlegging ved NTNU. Hun leder denne høsten kurset "Landskapsanalyse og grøntstruktur" som inngår i et 2-årig masterprogram i Fysisk planlegging.

Kurset tar tak i Den Europeiske landskapskonvensjonen, og skal medvirke til å gi studentene innsikt i og forståelse av ulike landskapstyper som en viktig komponent i arealbruken og dets økologiske, økonomiske og visuelle potensiale i arealplanleggingen. En god forvalting av naturressursene er viktig for en bærekraftig utvikling, og har bred plass i kurset.

Professor II stillingen er en 20% stilling.

Vi ønsker henne lykke til som Professor!