Publisert 29.04.2015

Landskapsarkitekter og arkitekter fra Pir II har utformet plassen og bygget på 5 etasjer. I første etasje av bygget ser utbyggeren for seg et publikumsrettet lokale. Noe publikumsrettet kan også komme lenger opp i etasjene, avhengig av hvem som vil leie bygget.

- Det nye bygget skal reetablere Krambugata, en middelaldergate fra før Cicignons tid. Det som kjennetegner middelaldergatene, er at de ikke er så rettlinjet og brede som Cicignons gater. Tanken er å gjenskape litt av den middelalderstrukturen, og gjenskape Peter Egges plass som et litt mer intimt byrom enn de andre plassene ved Torvet. Spenning ligger i at det ligger noe nytt og spennende som åpner seg, sier Sætherø, prosjektleder hos Angel næringsbygg DA.

Les hele artikkelen om Petter Egges Plass her.