Publisert 20.04.2015

Katy Chada og Gunhild Aadahl tar over henholdsvis som daglig leder og assisterende daglig leder. Begge har flere års fartstid som Pir II-ere.

Gunhild og Katy har forskjellige kvalifikasjoner og egenskaper i utfyllende roller. De kommer til å spille på hverandre og dermed være et robust og dynamisk lederteam.

Denne organiseringen vil også frigjøre de to lederne til å prosjektere og fortsette å være tett på den skapende virksomheten på huset.

Pir II vil fortsatt være en dynamisk bedrift med høyt kvalifiserte medarbeidere som motiveres av egenansvar og krevende arbeidsoppgaver.

Den nye ledelsen ønsker å støtte opp under de kreative prosessene som skaper et godt arbeidsmiljø og meningsfulle løsninger i hvert enkelt prosjekt.