Publisert 23.04.2015

24.april åpner ROM for kunst og arkitektur en utstilling kalt «Snapshots».

25 arkitektkontor har blitt invitert til å svare på spørsmålene:

-hva er arkitekturens rolle i dag?

-hva slags potensiale har arkitekturen i fremtiden?

Pir II bidrar til utstillingen med en installasjon. Utførelsen er prosjektert av Pir II i samarbeid med Institutt for Produktdesign, NTNU.

Om bidraget:

Arkitekturen utvikler livet i et territorium. Arkitekturen er delaktig i det som skjer med folk, med måten folk lever på, forstår, ser og opplever verden.

Arkitekturen i dag er fragmentert, stykket opp til det punkt hvor helheten er mistet av syne.

Er arkitekturen sin hovedoppgave å knytte sammen lag av kunnskap?

Det som utgjør en by er heller ikke bare funksjonelle, produktive eller teknologiske fakta. Men en kontinuerlig superposisjon av lag, der i tillegg til biologi, økonomi, geologi, også representasjon, symboler, minner, ønsker og drømmer er representert.

Er arkitekten i sin rolle som katalysator i en unik stilling til å vurdere også premissene for å lage by, eller er også vi, for opptatt med objekter?

Om premisser og innhold gitt, og bare formgivningen er noenlunde fri – får vi arkitektoniske objekter.

Mens dagens utfordringer krever at vi tenker kretsløp og sammenheng i utformingen av våre omgivelser. Dette krever også helhetlige og tverrfaglige planleggingsprosesser av en type vi ennå ikke har sett.