Publisert 17.06.2015

Haukåsen barnehage ved Utbyggingsenheten, Trondheim kommune fikk Energispareprisens "Hedrende omtale" for 2015

"Det er forskjell på teori og praksis heter det - men praksisen kan også være best!"

Juryens begrunnelse for tildelingen 26.5.15 var bl.a.:

· Oppsiktsvekkende og inspirerende at reelt energiforbruk er langt lavere enn prosjektert forbruk.

· Bygging med trematerialer er et pluss for energi- og klima

· Norges første BREEAM sertifiserte barnehage innebærer en tydelig miljøprofil for materialer, energibruk og konstruksjon

· Gode bruksveiledninger samt kompetanse og engasjement hos ansatte og driftspersonale, gir lavt energiforbruk