Publisert 08.10.2014

(Tekst og bilder fra Adresseavisen v/Torsten Hanssen)

I morgen får Trondheim en ny tverrforbindelse. En 100 meter lang svingbar bru over Skansenløpet binder sammen Skansen og Brattøra for syklister og gående.

Mens byens syklister kan glede seg over en ny rask og lenge etter lengtet rute mellom byens vestkant og Brattøra, får byens befolkning en vakker promenade med enestående nærkontakt med Trondheimsfjorden.

Det nye anlegget til 120 millioner kroner, fullfinansiert av Statens vegvesen, binder sammen gang- og sykkelveien langs Nordre avlastningsvei med Skansen og Ila.

– Vi antar at promenaden, som går på yttersiden av gang – og sykkelveien, vil bli like attraktiv enten det er gnistrende sol eller ruskevær, sier kommunikasjonsrådgiver Emilie Gynnild i Statens vegvesen.

Ny park ved brua

Nærmest den nye svingbrua, som er den første i sitt slag i Norge på 50 år, er det bygget en liten park med muligheter for alt fra bading, fisking og grilling til skating, basket og volleyball. En 800 kvadratmeter sandstrand har egen badetrapp ut i fjorden.

– I planleggingen har vi tatt hensyn til ønsket fra Trondheim kommune om å gjøre park- og friområdet mest mulig attraktiv for byens ungdommer. Vi har bevisst valgt bredde og utforming som gjør det mulig å skate oppe på murene. Vi håper også muligheten til å spille basket eller volleyball tett ved fjorden skal gjøre det spennende å komme hit for ungdom, sier prosjektleder Maryann Tvenning fra arkitektkontoret Pir II.

Den nye svingbrua over Skansenløpet er et resultat av en langvarig dragkamp mellom Riksantikvaren, Trondheim kommune. Jernbaneverket og Statens vegesen. I de opprinnelige planene skulle sykkelveien gå på utsiden av Skansen jernbanebru, men Riksantikvaren stanset planen ut fra antikvariske hensyn. Løsningen ble en egen fem til åtte meter bred svingbar gang – og sykkelbru over Skansenløpet som skal åpnes samtidig med jernbanebrua for båter som skal inn og ut av kanalen. Det er 40 meter av brua som blir åpnet sidelengs og ikke vertikalt.