Publisert 27.05.2014

(Tekst fra arkitektur.no)

Pir II Oslo og Dr. tech Kristoffer Apeland AS er med sitt utkast "Puls" undergang kåret som vinner i den begrensede arkitektkonkurransen om tverrforbindelse på Jessheim stasjonsområde. Resultatet ble offentliggjort på et arrangement i Ullensaker rådhus mandag 26.05.2014.

Konkurransen hadde som mål å finne kreative, helhetlige og nye løsninger for en tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon. For å kunne gi et godt beslutnings- og styringsverktøy innebar konkurransen at alle de utvalgte fem teamene skulle vise gjennomarbeidede forslag til både undergang og overgang. Den nye tverrforbindelsen skal ha et tydelig arkitektonisk uttrykk og kvalitet. Den skal sikre en attraktiv og direkte forbindelse mellom begge sider av stasjonen. I tillegg skal den tilføre kvalitet i de tilgrensende byrommene.

Samlet sett var juryen enig om at en undergang er best for Jessheim. En undergang vil gi Jessheim en naturlig og tilnærmet trinnfri bevegelse/forbindelse mellom Rådhussiden og Dampsagområdet samtidig som det skaper et byrom som kan gi økt aktivitet på stasjonsområdet.

Utkast nr. 2 "Puls" peker seg ut som konkurransens klart beste både når det gjelder undergang og overgang/bro, og har også det største potensiale for videre bearbeiding.

En enstemmig jury besluttet å kåre utkastet "Puls undergang" til konkurransens vinner.

>> Les mer på arkitektur.no