Publisert 02.09.2013

Pir II LANDSKAP arbeider bredt med konseptutvikling , mulighetsstudier, reguleringsplaner, konsekvensutredninger og detaljprosjekter. Pir II ønsker å spille på lag med stedet og bruke de lokale kvalitetene for å gi prosjektene identitet og kvalitet. Ved å bygge videre på eksisterende kvaliteter ivaretar vi et biologisk mangfold og gir prosjektene en robusthet med tanke på bærekraft og økonomi.

Tilrettelegging for bevegelse i landskapet og mulighet for ulike møteplasser er viktige premisser i vårt arbeid. Vår rolle er å iscenesette landskapet slik at det gir mulighet for ulike opplevelser og aktiviteter.

Pir II LANDSKAP ledes av landskapsarkitekt MNLA Christine Gjermo.