Publisert 02.09.2013

Pir II INTERIØR arbeider med rom og interiør som rammer for aktivitet og opplevelser. Interiør skal stimulere og inspirere til bruk av rommet, og samtidig ha kvalitet som bakteppe. Vår styrke er å sy sammen interiør og bygg til en funksjonell og arkitektonisk helhet.

Våre oppdrag handler ofte om omstruktureringer av arbeidsplasser, og hvordan framtidsrettede arbeidsmåter, ledelse og organisasjonsformer får konsekvenser for det fysiske arbeidsmiljøet. Vi har særlig erfaring med prosjektstyring og brukermedvirkning i utvikling av kontorbygg.

Vi legger stor vekt på miljø og bærekraftig design i våre prosjekter. Vi har et stort engasjement for transformasjon og rehabilitering av bygg og strukturer, da gjenbruk er en viktig faktor i et bærekraftig samfunn.

Pir II INTERIØR består av Mette Omre og Gunhild Aadahl. Nå forsterkes gruppen med interiørarkitekt MNIL Tove Elisabeth Andresen.