Publisert 08.11.2013

(Tekst fra Byggeindustrien)

Haukåsen barnehage i Trondheim ble det første ferdige undervisningsbygget med BREEAM-NOR sertifikat. Haukåsen barnehage fikk sin endelige godkjenning av strenge miljøkrav etter en inspeksjon fra BREEAM-NOR revisor i august tidligere i år.

- Vi er stolte av at vi har levert Norges første ferdige BREEAM-NOR sertifiserte undervisningsbygg. Vi gratulerer Trondheim kommune med en innovativ og bærekraftig løsning for barns læring og utvikling, sier regiondirektør Thomas Re Johnsen i NCCConstruction.

NCC skal nå i samarbeid med Trondheim kommune gjøre en grundig gjennomgang av de erfaringene som er gjort og gjøre en evaluering av hele prosessen, fra planlegging til ferdig bygg. Arbeidet vil gi et godt grunnlag for planlegging og vurdering av BREEAM i nye undervisningsbygg.

NCC skal være en sentral bidragsyter til en bærekraftig samfunnsutvikling, og i økende grad gir solid miljøkompetanse konkurransefortrinn.

- Vår erfaringer er at miljøbygg ikke er dyrere å bygge enn andre bygg, men det forutsettes at entreprenøren og rådgivere involveres fra starten av planleggingen. Oppsiden ligger blant annet i reduserte driftskostnader, økt stolthet for arbeidsplassen og godt inneklima, som gir redusert sykefravær og høyere effektivitet, sier Re Johnsen.

Miljøbarnehage

Haukåsen Barnehage er BREEAM-sertifisert «Very Good» og har dermed fått en tydelig miljøprofil, både i forhold til materialer, varmekilde, energiforbruk og konstruksjon. Barnehagen har treverk som hovedmateriale, og innvendige bærevegger og dekker består av massivtre. Barnehagen er også bygget etter passivhusstandard.

- BREEAM-sertifiseringen krever også dokumentasjon på meget godt inneklima og riktige lysforhold for brukerne. På denne måten legger en BREEAM sertifisert barnehage eller skole til rette for et godt læringsmiljø, sier leder for miljø og energi Sigrid Strand-Hanssen i NCC Construction.

NCC har registrert en økende interesse blant kommuner om å få vite mer om BREEAM-sertifisering av skoler og barnehager. Blant annet er NCC i gang med å bygge nye Hegg skole i Lier etter BREEAM-NOR standard.

Skaper entusiasme
NCCs erfaringer fra gjennomføringen av dette og flere andre BREEAM-NOR prosjekter er at det skaper stor entusiasme, både hos eierne av bygget og hos de fremtidige brukerne.

- BREEAM er et godt verktøy for å skape bedre bygg gjennom prosjektering og utførelse. Arbeidet blir konkret og det skaper engasjement og entusiasme hos alle som er involvert, sier Strand-Hanssen.

Gjennom arbeid med BREEAM prosjekter har NCC opparbeidet en oversikt over produkter som er godkjent, og antallet produsenter som kan vise at de tilfredsstiller kravene vokser stadig.

- Dette er verdifullt for alle prosjekter med hensyn til utfasing av helse- og miljøfarlige stoffer, ikke bare for dem som skal miljøsertifiseres, sier Strand-Hanssen.

>> Les hele artikkelen

>> Se prosjektet her