Trondheim

Innherredsveien 7
7014 Trondheim


(+47) 73 98 40 80

Oslo

Kongens gate 2
0153 Oslo


(+47) 73 98 40 80


Pir II ble etablert i 1994 – på piren i Trondheim. I dag har Pir II to sidestilte kontorer i Oslo og Trondheim.

Vi dekker alle fagområder og prosjektfaser som skaper morgendagens arkitektur, inkludert arealplanlegging, prosjektledelse, landskapsarkitektur og interiørarkitektur.

Prosjektene utvikles i tett dialog med oppdragsgiver. Pir II har en miljøstrategi og kontoret har mottatt flere priser for prosjekter med energi- og miljøbevisst arkitektur.

Pir II AS er en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift.

  • Pir IIs mål er å strekke seg langt for å skape prosjekter med god, leken og bærekraftig arkitektur
  • Priser

WAN-Awards: Wood in architecture 2018 - Turnéteatret i Trøndelag
Trondheim kommunes byggeskikkpris 2015 - Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet
Statens byggeskikkspris 2015, nominert - Rindal skimuseum
WAN-Awards: Wood in architecture 2013 - Norsk institutt for naturforskning
Oslo bys arkitekturpris 2012 - Hedrende omtale, Tallhall, Meteorologisk institutt
Statens byggeskikkpris 2012 - Delt 3. premie, Tallhall, Meteorologisk institutt
WAN-Awards: Hotel of the Year 2011 - SUB-lugarer, Stokkøya
Statens byggeskikkpris 2011 - 2. premie, Rockheim
Trondheim kommunes byggeskikkpris 2010 - Rockheim
Fredrikstad kommunes byggeskikkpris 2005 - Kvernhuset ungdomsskole
Alta kommunes byggeskikkpris 2004 - Bekoskogen boligområde
Mies van der Rohe Award 2003 - nominasjon, Kvernhuset ungdomskole
Statens økobyggpris 2000 - Kvernhuset ungdomsskole

  • Personvernerklæring
Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder/samarbeidspartnere: Navn, telefonnummer, e-postadresse, og stilling/tittel.

Behandlingsansvarlig

Pir II er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.
Med Pir II menes følgende juridiske selskaper:


Pir II Oslo AS, Kongens gate 2, 0153 Oslo
Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim
Pir II Plan AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim
Pir II Holding AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim

Deling av opplysninger med tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtaler, som f.eks. utbetalinger, faktureringer, etc. utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere i Soldi Regnskap AS (som vi har underskrevet en databehandler avtale med).

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger som blir behandlet av oss innhentes kun direkte fra de samarbeidspartnerne opplysningene gjelder.

Behandlingsgrunnlag

Navn adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som samarbeidspartner. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

Dersom du har samtykket til det, benyttes opplysningene til det angitte formålet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordnings artikkel Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser iht. avtale/kontrakt med våre samarbeidspartnere.


Sletting av personopplysninger

Vi vil slette opplysninger mottatt av samarbeidspartnere og kunder når disse ikke lenger er relevante for prosjektene vi har samarbeidet om. For eksempel iht. lovning om reklamasjon og ansvar, som kan vare i opptil 12 år. Opplysningene vil også kunne lagres iht. bokføringsloven, der lovens krav om lagring er inntil 5 år.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer våre samarbeidspartneres personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, instruks for bruk av datasystemene våre, samt signering av konfidensialitetsavtaler.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler våre samarbeidspartneres personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

Pir II Oslo AS v/Tobias Dietrichson:
Kongens gate 2, 0153 Oslo / tobias.dietrichson@pir2.no / Tlf: +47 402 86 869

Pir II AS/Pir II Plan AS/Pir II Holding AS v/Maria Helmersen Sommervik:
Innherredsveien 7, 7014 Trondheim / maria.sommervik@pir2.no / Tlf: +47 917 09 304

Medarbeidere

Pir II arbeider i team med flere fagområder. Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, interiørarkitekter, tekniske tegnere og administrasjons- og prosjektsekretær. I tillegg henter vi inn ekstern kompetanse ved behov.

Alise Plavina

Arkitekt / miljørådgiver

Alise Plavina

Arkitekt / miljørådgiver

Trondheim

+47 916 02 432

Anett Holbøll

Arkitekt / Planlegger

Anett Holbøll

Arkitekt / Planlegger

M.arch.

Oslo

+47 954 47 049

Asbjørn Værnes

Sivilarkitekt MNAL

Asbjørn Værnes

Sivilarkitekt MNAL

Oslo

+47 454 97 512

Aurora S. Larsen

Arkitekt MNAL

Aurora S. Larsen

Arkitekt MNAL

Trondheim

+47 993 82 942

Betsey-Marie Eskeland

Arkitekt / landskapsarkitekt MNAL

Betsey-Marie Eskeland

Arkitekt / landskapsarkitekt MNAL

I permisjon

Oslo

+47 957 59 193

Bjørn Kjetil Grønnesby

Økonomiansvarlig

Bjørn Kjetil Grønnesby

Økonomiansvarlig

Trondheim

+47 458 71 012

Bjørnar Holtan

Teknisk tegner / IT-ansvarlig / Partner

Bjørnar Holtan

Teknisk tegner / IT-ansvarlig / Partner

Trondheim

+47 911 31 002

Bjørnar Kvalen

Arkitekt RIBA III

Bjørnar Kvalen

Arkitekt RIBA III

Trondheim

+47 926 18 440

Bodil Aalberg

Arkitekt MAA

Bodil Aalberg

Arkitekt MAA

M.Arch.

Trondheim

+47 917 53 116

Camilla Åseng

Arkitekt

Camilla Åseng

Arkitekt

M.Arch.

Trondheim

+47 41 22 22 03

Carme Cabrer

Arkitekt

Carme Cabrer

Arkitekt

M.arch.

Trondheim

+47 916 43 957

Christian Østevik

Praktikant

Christian Østevik

Praktikant

Trondheim

+47 936 50 424

Christine Gjermo

Landskapsarkitekt MNLA / Partner / Fagansvarlig LARK

Christine Gjermo

Landskapsarkitekt MNLA / Partner / Fagansvarlig LARK

Professor II ved NTNU (20%)

Oslo

+47 971 99 714

David Sanchez

Arkitekt

David Sanchez

Arkitekt

M.Arch.

Oslo

+47 48 68 01 30

Hanna Landfald Hanssen

Praktikant

Hanna Landfald Hanssen

Praktikant

Trondheim

+47 92 25 95 25

Hanna Molden

Praktikant

Hanna Molden

Praktikant

Oslo

+47 90 55 80 80

Hanne Marit Rimer

Arkitekt MNAL / Siviløkonom

Hanne Marit Rimer

Arkitekt MNAL / Siviløkonom

M.Arch.

Trondheim

+47 970 46 451

Harald S. Thaulow

Sivilarkitekt

Harald S. Thaulow

Sivilarkitekt

Oslo

+47 976 84 308

Heidrun S. Laugsand

Arkitekt MNAL

Heidrun S. Laugsand

Arkitekt MNAL

M.Arch.

Oslo

+47 402 42 036

Helene Lund-Johansen

Praktikant

Helene Lund-Johansen

Praktikant

Oslo

+47 452 47 597

Inger Johanne Rushfeldt

Daglig leder Trondheim / Sivilarkitekt MNAL

Inger Johanne Rushfeldt

Daglig leder Trondheim / Sivilarkitekt MNAL

Trondheim

+47 464 47 913

Inger-Lill Eikaas

Landskapsarkitekt MNLA

Inger-Lill Eikaas

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 971 79 679

Jan Klauza

Arkitekt

Jan Klauza

Arkitekt

Oslo

93048823

Jeanette Stene Skogstad

Interiørarkitekt MNIL

Jeanette Stene Skogstad

Interiørarkitekt MNIL

Trondheim

+47 92 06 61 41

Jens K. Johannessen

Arkitekt MNAL

Jens K. Johannessen

Arkitekt MNAL

Trondheim

+47 905 88 499

Juan Berasategui

Landskapsarkitekt MNLA

Juan Berasategui

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 400 59 401

Kaja Tiltnes

Daglig leder Oslo / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Kaja Tiltnes

Daglig leder Oslo / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Oslo

+47 470 15 047

Katy Chada

Faglig leder Trondheim / Sivilarkitekt MNAL

Katy Chada

Faglig leder Trondheim / Sivilarkitekt MNAL

Trondheim

+47 994 20 087

Magnus I. Kopstad

Arkitekt

Magnus I. Kopstad

Arkitekt

M.Arch.

Oslo

+47 996 17 994

Maja Rørvik Haanæs

Arkitekt

Maja Rørvik Haanæs

Arkitekt

M.Arch. / i permisjon

Oslo

+47 970 16 640

Maria H. Sommervik

Økonomiansvarlig

Maria H. Sommervik

Økonomiansvarlig

I permisjon

Trondheim

+47 917 09 304

Marianne Haarberg

Interiørarkitekt MNIL

Marianne Haarberg

Interiørarkitekt MNIL

Trondheim

+47 900 84 143

Marthe Berg Olsen

Interiørarkitekt

Marthe Berg Olsen

Interiørarkitekt

Trondheim

(+47) 94 24 41 60

Maryann Tvenning

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Maryann Tvenning

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Trondheim

+47 932 06 884

Mette Melandsø

Daglig leder Pir II Plan / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Mette Melandsø

Daglig leder Pir II Plan / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Trondheim

+47 924 33 571

Michael Gruner

Arkitekt / miljørådgiver

Michael Gruner

Arkitekt / miljørådgiver

Trondheim

+47 957 42 966

Nuno Almeida

Landskapsarkitekt MNLA

Nuno Almeida

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 941 35 508

Ogmund Sørli

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Ogmund Sørli

Sivilarkitekt MNAL / Partner

+47 913 41 953

Ola Hoem

Arkitekt MNAL

Ola Hoem

Arkitekt MNAL

M.Arch.

Trondheim

+47 916 90 455

Ole Wang Høiem

Landskapsarkitekt MNLA

Ole Wang Høiem

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 95 12 56 74

Olga Agapova

Arkitekt

Olga Agapova

Arkitekt

Trondheim

+47 954 46 956

Pernille Steen Fjeldhus

Landskapsarkitekt

Pernille Steen Fjeldhus

Landskapsarkitekt

Oslo

+47 92640125

Petter Paus

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Petter Paus

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Trondheim

+47 993 75 990

Philip Stensrud

Arkitekt MNAL/MAA

Philip Stensrud

Arkitekt MNAL/MAA

Oslo

+47 92 43 19 85

Silje W. Fremo

Sivilarkitekt / Arealplanlegger

Silje W. Fremo

Sivilarkitekt / Arealplanlegger

Trondheim

+47 917 27 287

Sverre Winther

Arkitekt MNAL

Sverre Winther

Arkitekt MNAL

Trondheim

+47 971 22 633

Tarjei Ekelund

Arkitekt MNAL

Tarjei Ekelund

Arkitekt MNAL

Oslo

+47 452 21 389

Tobias Dietrichson

Admin. Oslo / Økonom

Tobias Dietrichson

Admin. Oslo / Økonom

Oslo

+47 402 86 869

Tomas Løvset

Sivilarkitekt MNAL

Tomas Løvset

Sivilarkitekt MNAL

Oslo

+47 402 49 342

Trond Hagen Hegvold

Arkitekt

Trond Hagen Hegvold

Arkitekt

M.Arch. / I permisjon

Trondheim

+47 990 41 657

Kontakt oss

Telefon :

(+47) 73 98 40 80

Epost Trondheim :

firmapost@pir2.no

Epost Oslo :

oslo@pir2.no