Trondheim

Fjordgata 21
7010 Trondheim


(+47) 73 98 40 80

Oslo

Vulkan 11
0178 Oslo


(+47) 73 98 40 80


Pir II ble etablert i 1994 – på piren i Trondheim. I dag har Pir II to sidestilte kontorer i Oslo og Trondheim.

Vi dekker alle fagområder og prosjektfaser som skaper morgendagens arkitektur, inkludert arealplanlegging, prosjektledelse, landskapsarkitektur og interiørarkitektur.

Prosjektene utvikles i tett dialog med oppdragsgiver. Pir II har en miljøstrategi og kontoret har mottatt flere priser for prosjekter med energi- og miljøbevisst arkitektur.

Pir II AS er en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Årlig klima- og miljørapport kan oversendes ved forespørsel.

  • Pir IIs mål er å strekke seg langt for å skape prosjekter med god, leken og bærekraftig arkitektur
  • Priser

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2020 - 1. premie, Krambugata 2
• Statens pris for byggkvalitet 2019
- Delt 2.premie, Bygdebox Stokkøya
• Architecture of Necessity 2019 – Winner, Stokkøya
• WAN-Awards: Wood in architecture 2018 - Winner, Turnéteatret i Trøndelag
• WAN-Awards: Wood in architecture 2018 og Education 2018 - Short listed, Evjen Skole
• Betongtavlen 2016 - Nominert, Administrasjonsbygg Risvollan borettslag
• Trondheim kommunes byggeskikkpris 2015 - Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet
• Statens byggeskikkspris 2015 - Nominert, Rindal skimuseum
• WAN-Awards: Wood in architecture 2013 - Winner, Norsk institutt for naturforskning
• Oslo bys arkitekturpris 2012 - Hedrende omtale, Tallhall, Meteorologisk institutt
• Statens byggeskikkpris 2012 - Delt 3. premie, Tallhall, Meteorologisk institutt
• WAN-Awards: Hotel of the Year 2011 - SUB-lugarer, Stokkøya
• Statens byggeskikkpris 2011 - 2. premie, Rockheim
• Trondheim kommunes byggeskikkpris 2010 - Rockheim
• Fredrikstad kommunes byggeskikkpris 2005 - Kvernhuset ungdomsskole
• Alta kommunes byggeskikkpris 2004 - Bekoskogen boligområde
• Mies van der Rohe Award 2003 - Nominasjon, Kvernhuset ungdomskole
• Statens økobyggpris 2000 - Kvernhuset ungdomsskole

  • Personvernerklæring
Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder/samarbeidspartnere: Navn, telefonnummer, e-postadresse, og stilling/tittel.

Behandlingsansvarlig

Pir II er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.
Med Pir II menes følgende juridiske selskaper:


Pir II Oslo AS, Kongens gate 2, 0153 Oslo
Pir II AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim
Pir II Plan AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim
Pir II Holding AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim

Deling av opplysninger med tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtaler, som f.eks. utbetalinger, faktureringer, etc. utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere i Soldi Regnskap AS (som vi har underskrevet en databehandler avtale med).

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger som blir behandlet av oss innhentes kun direkte fra de samarbeidspartnerne opplysningene gjelder.

Behandlingsgrunnlag

Navn adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som samarbeidspartner. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

Dersom du har samtykket til det, benyttes opplysningene til det angitte formålet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordnings artikkel Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser iht. avtale/kontrakt med våre samarbeidspartnere.


Sletting av personopplysninger

Vi vil slette opplysninger mottatt av samarbeidspartnere og kunder når disse ikke lenger er relevante for prosjektene vi har samarbeidet om. For eksempel iht. lovning om reklamasjon og ansvar, som kan vare i opptil 12 år. Opplysningene vil også kunne lagres iht. bokføringsloven, der lovens krav om lagring er inntil 5 år.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer våre samarbeidspartneres personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, instruks for bruk av datasystemene våre, samt signering av konfidensialitetsavtaler.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler våre samarbeidspartneres personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

Pir II Oslo AS v/Tobias Dietrichson:
Kongens gate 2, 0153 Oslo / tobias.dietrichson@pir2.no / Tlf: +47 402 86 869

Pir II AS/Pir II Plan AS/Pir II Holding AS v/Bjørn Kjetil Grønnesby:
Fjordgata 21, 7010 Trondheim / BjornKjetil.Gronnesby@pir2.no / Tlf: +47 458 71 012

Medarbeidere

Pir II arbeider i team med flere fagområder. Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, interiørarkitekter, tekniske tegnere og administrasjons- og prosjektsekretær. I tillegg henter vi inn ekstern kompetanse ved behov.

Agathe Ledoux

Arkitekt / M.arch.

Agathe Ledoux

Arkitekt / M.arch.

Trondheim

+47 479 73 090

Alf-Anders Langhelle

Sivilarkitekt og byplanlegger

Alf-Anders Langhelle

Sivilarkitekt og byplanlegger

Oslo

+47 958 19 791

Alise Plavina

Arkitekt / miljørådgiver

Alise Plavina

Arkitekt / miljørådgiver

Trondheim

+47 916 02 432

Annette-Irene Berntsen

Arkitekt MNAL

Annette-Irene Berntsen

Arkitekt MNAL

Oslo

+47 977 32 665

Asbjørn Værnes

Sivilarkitekt MNAL

Asbjørn Værnes

Sivilarkitekt MNAL

Oslo

+47 454 97 512

Aurora S. Larsen

Arkitekt MNAL

Aurora S. Larsen

Arkitekt MNAL

Trondheim

+47 993 82 942

Betsey-Marie Eskeland

Arkitekt / landskapsarkitekt MNAL / Fagleder Urbanisme

Betsey-Marie Eskeland

Arkitekt / landskapsarkitekt MNAL / Fagleder Urbanisme

Oslo

+47 957 59 193

Bjørn Kjetil Grønnesby

Økonomiansvarlig

Bjørn Kjetil Grønnesby

Økonomiansvarlig

Trondheim

+47 901 23 765

Bjørnar Holtan

Teknisk tegner / IT-ansvarlig / Partner

Bjørnar Holtan

Teknisk tegner / IT-ansvarlig / Partner

Trondheim

+47 911 31 002

Bjørnar Kvalen

Arkitekt RIBA III

Bjørnar Kvalen

Arkitekt RIBA III

Trondheim

+47 926 18 440

Bodil Aalberg

Arkitekt MAA

Bodil Aalberg

Arkitekt MAA

M.Arch.

Trondheim

+47 917 53 116

Børge Normann Anfinsen

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Børge Normann Anfinsen

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Oslo

+47 982 22 221

Brit Hassel

Interiørarkitekt

Brit Hassel

Interiørarkitekt

Trondheim

+47 454 01 094

Camilla Åseng

Arkitekt

Camilla Åseng

Arkitekt

M.Arch.

Trondheim

+47 41 22 22 03

Carme Cabrer

Arkitekt

Carme Cabrer

Arkitekt

M.arch.

Trondheim

+47 916 43 957

Christian Østevik

Arkitekt

Christian Østevik

Arkitekt

Trondheim

+47 936 50 424

Christine Gjermo

Landskapsarkitekt MNLA / Partner / Fagleder Landskap

Christine Gjermo

Landskapsarkitekt MNLA / Partner / Fagleder Landskap

Oslo

+47 971 99 714

David Sanchez

Arkitekt

David Sanchez

Arkitekt

M.Arch.

Oslo

+47 48 68 01 30

Ellen Reitan

Landskapsarkitekt MNLA

Ellen Reitan

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 980 75 877

Hanna Molden

Arkitekt MNAL

Hanna Molden

Arkitekt MNAL

Oslo

+47 90 55 80 80

Hanne Marit Rimer

Arkitekt MNAL / Siviløkonom

Hanne Marit Rimer

Arkitekt MNAL / Siviløkonom

M.Arch.

Trondheim

+47 970 46 451

Harald S. Thaulow

Sivilarkitekt

Harald S. Thaulow

Sivilarkitekt

Oslo

+47 976 84 308

Helene Tiltnes Brokstad

Arealplanlegger / Siviløkonom

Helene Tiltnes Brokstad

Arealplanlegger / Siviløkonom

Oslo

+47 452 47 597

Ida Skogstad

Arkitekt

Ida Skogstad

Arkitekt

Oslo

+47 984 51 006

Inger Johanne Rushfeldt

Daglig leder Trondheim / Sivilarkitekt MNAL

Inger Johanne Rushfeldt

Daglig leder Trondheim / Sivilarkitekt MNAL

Trondheim

+47 464 47 913

Jan Klauza

Arkitekt

Jan Klauza

Arkitekt

Oslo

93048823

Jeanette Stene Skogstad

Interiørarkitekt MNIL

Jeanette Stene Skogstad

Interiørarkitekt MNIL

Trondheim

+47 92 06 61 41

Jens K. Johannessen

Arkitekt MNAL

Jens K. Johannessen

Arkitekt MNAL

Trondheim

+47 905 88 499

Juan Berasategui

Landskapsarkitekt MNLA

Juan Berasategui

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 400 59 401

Julie Romslo

Arkitektpraktikant

Julie Romslo

Arkitektpraktikant

Trondheim

+47 47 24 41 50

Kaja Tiltnes

Daglig leder Oslo / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Kaja Tiltnes

Daglig leder Oslo / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Oslo

+47 470 15 047

Katarina Hammer

Arkitektpraktikant

Katarina Hammer

Arkitektpraktikant

Oslo

+47 99518251

Katy Chada

Faglig leder Trondheim / Partner / Sivilarkitekt MNAL

Katy Chada

Faglig leder Trondheim / Partner / Sivilarkitekt MNAL

Trondheim

+47 994 20 087

Kjellaug Jule

Landskapsarkitekt

Kjellaug Jule

Landskapsarkitekt

Trondheim

+47 480 09 917

Leena Marjamaa

Landskapsarkitekt MNLA

Leena Marjamaa

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 995 00 030

Magnus I. Kopstad

Arkitekt

Magnus I. Kopstad

Arkitekt

M.Arch.

Trondheim

+47 996 17 994

Maja Rørvik Haanæs

Arkitekt

Maja Rørvik Haanæs

Arkitekt

M.Arch.

Oslo

+47 970 16 640

Mari Grace Illescas

Landskaparkitekt

Mari Grace Illescas

Landskaparkitekt

Oslo

+47 46899526

Marianne Haarberg

Interiørarkitekt MNIL

Marianne Haarberg

Interiørarkitekt MNIL

Trondheim

+47 900 84 143

Marthe Berg Olsen

Interiørarkitekt

Marthe Berg Olsen

Interiørarkitekt

Trondheim

(+47) 94 24 41 60

Maryann Tvenning

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Maryann Tvenning

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Trondheim

+47 932 06 884

Mette Melandsø

Daglig leder Pir II Plan / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Mette Melandsø

Daglig leder Pir II Plan / Sivilarkitekt MNAL / Partner

Trondheim

+47 924 33 571

Michael Gruner

Arkitekt / miljørådgiver

Michael Gruner

Arkitekt / miljørådgiver

Trondheim

+47 957 42 966

Nina Marie Andersen

Landskapsarkitekt MNLA

Nina Marie Andersen

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 97562319

Oda Vatten

Arkitektpraktikant

Oda Vatten

Arkitektpraktikant

Oslo

+47 95417749

Ogmund Sørli

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Ogmund Sørli

Sivilarkitekt MNAL / Partner

+47 913 41 953

Ola Hoem

Arkitekt MNAL

Ola Hoem

Arkitekt MNAL

M.Arch.

Trondheim

+47 916 90 455

Ole Wang

Landskapsarkitekt MNLA

Ole Wang

Landskapsarkitekt MNLA

Oslo

+47 95 12 56 74

Olga Agapova

Arkitekt

Olga Agapova

Arkitekt

Trondheim

+47 954 46 956

Per Skjæveland

Sivilingeniør bygg

Per Skjæveland

Sivilingeniør bygg

+47 90 77 77 66

Pernille Steen Fjeldhus

Landskapsarkitekt

Pernille Steen Fjeldhus

Landskapsarkitekt

Oslo

+47 92640125

Petter Paus

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Petter Paus

Sivilarkitekt MNAL / Partner

Trondheim

+47 993 75 990

Philip Stensrud

Arkitekt MNAL / Fagleder Arkitektur

Philip Stensrud

Arkitekt MNAL / Fagleder Arkitektur

Oslo

+47 92 43 19 85

Ricardo Tlatelpa Sanchez

Interiørarkitekt

Ricardo Tlatelpa Sanchez

Interiørarkitekt

Trondheim

+47 483 68 965

Silje Eide

Landskapsarkitekt MNLA

Silje Eide

Landskapsarkitekt MNLA

Trondheim

+47 950 24 642

Silje Grandetrø Ustad

Arkitektpraktikant

Silje Grandetrø Ustad

Arkitektpraktikant

Trondheim

+47 479 00 089

Silje W. Fremo

Sivilarkitekt / Arealplanlegger

Silje W. Fremo

Sivilarkitekt / Arealplanlegger

Trondheim

+47 917 27 287

Sverre Winther

Arkitekt MNAL

Sverre Winther

Arkitekt MNAL

Trondheim

+47 971 22 633

Tarjei Ekelund

Arkitekt MNAL

Tarjei Ekelund

Arkitekt MNAL

Oslo

+47 452 21 389

Tobias Dietrichson

Admin. Oslo / Økonom

Tobias Dietrichson

Admin. Oslo / Økonom

Oslo

+47 402 86 869

Tomas Løvset

Sivilarkitekt MNAL

Tomas Løvset

Sivilarkitekt MNAL

Oslo

+47 402 49 342

Tørres Kjeka

Arkitektpraktikant

Tørres Kjeka

Arkitektpraktikant

Trondheim

+47 986 244 38

Trond Hagen Hegvold

Arkitekt

Trond Hagen Hegvold

Arkitekt

M.Arch.

Trondheim

+47 990 41 657

Zsuzsanna Tolnai

Arkitekt

Zsuzsanna Tolnai

Arkitekt

M.arch.

Oslo

(+47) 98 90 47 69

Kontakt oss

Telefon :

(+47) 73 98 40 80

Epost Trondheim :

firmapost@pir2.no

Epost Oslo :

oslo@pir2.no